Category: Blog

Νέα χαλάρωση των capital controls. Τι αλλάζει σε όρια αναλήψεων και άνοιγμα λογαριασμών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση που προβλέπει χαλάρωση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, από την 1η Σεπτεμβρίου 2017
Συγκεκριμένα η απόφαση προβλέπει :
Από την 1η Σεπτεμβρίου, μετρητά που δεν θα έχουν αναληφθεί κάποια ημέρα ή κάποιες ημέρες θα μπορούν να αναληφθούν σωρευτικά έως του ποσού των 1.800 ευρώ ανά ημερολογιακό μήνα. Δηλαδή, από τη συγκεκριμένη ημερομηνία θα επιτρέπεται η ανάληψη από κάθε τραπεζικό λογαριασμό ποσού 1.800 ευρώ, ακόμη και εφάπαξ μέσα σε έναν μήνα. Με τα ισχύοντα έως σήμερα, προβλέπεται η δυνατότητα ανάληψης ποσών έως 840 ευρώ ανά 14 ημέρες, ήτοι 1.680 ευρώ ανά 28 ημέρες.
Επιτρέπεται από την 1η Σεπτεμβρίου:
– το άνοιγμα λογαριασμού μισθοδοσίας από εργαζόμενο σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα εκτός αυτού στο οποίο ήδη τηρεί λογαριασμό, εφόσον ο νέος εργοδότης του καταβάλλει τη μισθοδοσία σε διαφορετικό πιστωτικό ίδρυμα από αυτό στο οποίο τηρεί λογαριασμό ο εργαζόμενος.
– το άνοιγμα λογαριασμού από φυσικό πρόσωπο, προκειμένου να κατατεθεί σε αυτόν το τίμημα ωρίμανσης από ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία, εφόσον δεν τηρεί ήδη λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα.
– το άνοιγμα ειδικού, χωρίς δικαίωμα ανάληψης, ακατάσχετου επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού των υπαλλήλων ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 13 και 15 του άρθρου 959Α του Κ.Πολ.Δ. Από τον λογαριασμό αυτόν δεν επιτρέπεται εκτέλεση μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό, εκτός των περιπτώσεων υποχρέωσης επιστροφής της εγγύησης των υποψηφίων πλειοδοτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της αριθμ. 41756 οικ/26.5.2017 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄1884), όπως εκάστοτε ισχύει, εφόσον η εγγύηση προήλθε με μεταφορά κεφαλαίων από το εξωτερικό.
– σε εταιρείες που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου και τηρούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, το άνοιγμα λογαριασμού, όψεως ή καταθετικού, σε πιστωτικό ίδρυμα μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID), ανεξαρτήτως της ύπαρξης άλλου διαθέσιμου λογαριασμού του οποίου είναι δικαιούχοι.
– το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον δεν τηρείται ήδη άλλος τραπεζικός λογαριασμός, από όσους είναι επαγγελματίες αγρότες υπό την έννοια του ν. 3874/2010.
Επιπλέον, από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ναυτιλιακών εταιρειών δύναται από την 1η Σεπτεμβρίου να μεταφέρεται στο εξωτερικό για τις ανάγκες του πλοίου («cash-to master») συγκεκριμένο ποσό μετρητών ως ανώτατο όριο, με την προσκόμιση δικαιολογητικών στην αρμόδια τελωνειακή αρχή. Τα δικαιολογητικά αυτά θα οριστούν με απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.
Πέραν των ανωτέρω, επιτρέπεται (πάντα από την 1η Σεπτεμβρίου) η πραγματοποίηση ανάληψης μετρητών έως του ποσοστού 50% συνολικά, από χρηματικά ποσά τα οποία, μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2017, μεταφέρονται από την αλλοδαπή με μεταφορά πίστωσης σε υφιστάμενους λογαριασμούς που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, με διαδικασία οριζόμενη από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.
Πηγή: asfalisinet.gr

Πόσο ακριβά πληρώνει το Επικουρικό τις ακάλυπτες αποζημιώσεις;

Ακριβά συνεχίζει να πληρώνει το Επικουρικό Κεφάλαιο τις ακάλυπτες αποζημιώσεις του πάλαι ποτέ ισχυρού ομίλου Ασπίς Πρόνοια, όπως καταδεικνύουν τα τελευταία στοιχεία του φορέα που αφορούν στο δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, όπου από το σύνολο των αποζημιώσεων που κατέβαλλε, πάνω από το 50% έχει να κάνει με υποχρεώσεις του ομίλου Ασπίς Πρόνοια.
Ειδικότερα, από το σύνολο των 11,8 εκατ. ευρώ τα οποία έλαβαν δικαιούχοι -θύματα τροχαίων ατυχημάτων λίγο πάνω από τα 6 εκατ. ευρώ ήταν ασφαλισμένοι σε εταιρείες συμφερόντων του ομίλου Ασπίς.
Αναλυτικότερα: στο δεύτερο, τρίμηνο του έτους το Επικουρικό κατέβαλλε 2,3 εκατ. ευρώ για λογαριασμό της General Union, 1,8 εκατ. ευρώ για την Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ, περί τα 300.000 για την General Trust, 50.000 για την Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ.
Σημειώνεται ότι από το σύνολο περίπου 40 εταιρειών των οποίων οι άδειες ανακλήθηκαν την τελευταία δεκαετία, το Επικουρικό συνεχίζει να πληρώνει αποζημιώσεις για τις 20.
Πηγή: insuranceworld.gr

Έως και σχεδόν 2 1/2 χρόνια θα χρειαστούν ακόμα προκειμένου να εκκαθαριστούν οι 195.000 εκκρεμείς αιτήσεις για επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ οι οποίες έχουν συσσωρευθεί στα συρτάρια των γραφείων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ).
Συγκεκριμένα:
– Από αυτόν το μήνα μέχρι το αργότερο το τέλος του 2018 θα εκκαθαριστούν κοντά στις 75.000 εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις.
– Από τα τέλη του 2018 έως τα τέλη του 2019 θα εκκαθαριστούν οι υπόλοιπες 52.000 αιτήσεις για εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις.
– Τους επόμενους 12 μήνες, δηλαδή μέχρι τον Αύγουστο του 2018 θα εκκαθαριστούν 68.000 εκκρεμείς αιτήσεις εφάπαξ.
Πηγή: insurancedaily.gr

Νέα άτυπη διασταύρωση της ΑΑΔΕ εντόπισε 457.000 ανασφάλιστα οχήματα

Κάτω από 500.000 μειώθηκε ο αριθμός των ανασφάλιστων οχημάτων, σε σχέση με την πρώτη επίσημη διασταύρωση που ακυρώθηκε στις 6 Ιουνίου 2017
Αυτό προκύπτει από σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας “Καθημερινή” που επικαλείται στοιχεία από την ΑΔΑΕ, που έκανε άτυπη διασταύρωση τις 15 Ιουλίου 2017
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται το δημοσίευμα ο αριθμός πλέον των ανασφάλιστων οχημάτων «κατέβηκε» από τα 1.150.000 (πρώτη διασταύρωση με λανθασμένα στοιχεία) στα 457.000.
Ωστόσο, στελέχη της ΑΑΔΕ σημειώνουν ότι πρόκειται για μία άτυπη διασταύρωση (έγινε στις 15 Ιουλίου) και σε αυτή τουλάχιστον τη φάση δεν πρόκειται να αποσταλούν ειδοποιητήρια στους ιδιοκτήτες οχημάτων που φαίνεται να εξακολουθούν να έχουν ανασφάλιστα τα αυτοκίνητα ή τα δίκυκλά τους. Και αυτό διότι περιμένουν και μία τρίτη επικαιροποίηση της λίστας από την αστυνομία και το υπουργείο Μεταφορών έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα λάθη και η ταλαιπωρία των πολιτών, όπως είχε συμβεί τον περασμένο Ιούνιο με δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων να αναγκάζονται να αποδείξουν είτε ότι έχουν πληρώσει τα ασφάλιστρα, είτε ότι δεν τους ανήκει, είτε ότι αυτό έχει κλαπεί.
Πηγή: kathimerini.gr

Πρωτιά στην ίδρυση των εταιριών του 1 ευρώ (ΙΚΕ) από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές

Αύξηση της τάξης του 35% στις ιδρύσεις Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) έδειξαν τα στοιχεία του ΕΕΑ, Οκτωβρίου 2016 και Ιουνίου 2017.
Από την ανάλυση των στοιχείων του μητρώου το τελευταίο 9μηνο (Οκτώβριος 2016 – Ιούνιος 2017) προκύπτει ανοδική τάση ιδρύσεων Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, η οποία κορυφώθηκε τον Ιανουάριο του 2017, με 63 νέες εγγραφές, σταθεροποιήθηκε τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2017, εμφάνισε μια μικρή πτώση τον Απρίλιο, λόγω και των αργιών του Πάσχα, και κατέγραψε την τιμή κορυφής (peak value), με 72 νέες ιδρύσεις Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών, τον Μάιο του 2017
Σε επίπεδο Δραστηριότητας , τα πρωτεία ίδρυσης Ι.Κ.Ε. «κρατούν» οι «Υπηρεσίες Ασφαλιστικού Συμβούλου με επαγγελματική εγκατάσταση», με ποσοστό 6,3% επί των συνολικών ιδρύσεων, ακολουθούν οι «Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών» με 3,1%, «λογιστικά γραφεία» με 3% και υπηρεσίες «λιανικού εμπορίου», «ειδών παντοπωλείου», «καφετέριες» και «πρατήρια βενζίνης» με 1,4%.
Πηγή: asfalisinet.gr

Δηλώσεις φιλικού διακανονισμού τροχαίου ατυχήματος μέσω smartphone

H εφαρμογή για κινητά δημιουργήθηκε για να γίνεται απλά και γρήγορα η συμπλήρωση της δήλωσης “Φιλική δήλωση τροχαίου ατυχήματος”
Γρήγορος και εύκολος τρόπος συμπλήρωσης της φόρμας “ΦΙΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ” και από τους δύο οδηγούς των οχημάτων για την περαιτέρω μεταφορά των εν λόγω πληροφοριών στην ασφαλιστική εταιρία.
Δύο γλώσσες ταυτόχρονα
Ταυτόχρονη χρήση δύο γλωσσών, αν οι οδηγοί των οχημάτων προέρχονται από διαφορετικές χώρες.
Χρήση δύο smartphone
Συμπλήρωση της φόρμας “Φιλική δήλωση τροχαίου ατυχήματος” σε δύο smartphone, με χρήση κωδικού QR.
Φωτογράφηση ζημιών
Φωτογράφηση με smartphone των ζημιών που υπέστη το όχημά σας.
Ασφάλεια
Ασφάλεια απορρήτου προσωπικών δεδομένων.
Λειτουργικότητα
Δυνατότητα αποθήκευσης πληροφοριών για πολλά οχήματα και πολλούς οδηγούς στην ενότητα «Προφίλ»
Αρχείο
Αποθήκευση όλων των πληροφοριών για τη δική σας φόρμα “Φιλική δήλωση τροχαίου ατυχήματος” στην ιστοσελίδα, καθώς και στο προφίλ της εφαρμογής, ενότητα «Ιστορικό».
Μεταφορά πληροφοριών
Δυνατότητα μεταφοράς πληροφοριών σχετικά με το όχημα κατά τη χρήση από πολλούς οδηγούς.
Ταχύτητα και απλότητα
Επιταχύνει και απλοποιεί σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία συμπλήρωσης και μεταφοράς της φόρμας “Φιλική δήλωση τροχαίου ατυχήματος” στην ασφαλιστική εταιρεία.
Δείτε περισσότερα στο www.e-accident.eu/el/ απ όπου μπορεί να κατεβάσετε την εφαρμογή στο κινητό σας.

Άδεια οδήγησης και ασφάλιση αυτοκινήτου όταν ταξιδεύετε σε χώρες της Ε.Ε

Αναγνώριση και ισχύς της άδειας οδήγησης
Άδειες οδήγησης ΕΕ
Εφόσον η άδειά σας έχει εκδοθεί σε χώρα της ΕΕ, μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε οπουδήποτε εντός της ΕΕ.
Πριν από την αναχώρησή σας, βεβαιωθείτε ότι η άδειά οδήγησής σας εξακολουθεί να ισχύει. Αν λήξει ενόσω ταξιδεύετε στο εξωτερικό, καθίσταται αυτόματα άκυρη και πιθανόν να μην αναγνωρίζεται σε άλλες χώρες.
Έχετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να οδηγείτε σε άλλη χώρα με προσωρινή άδεια οδήγησης ή ανάλογο πιστοποιητικό.
Τυποποιημένη μορφή
Από το 2013, όλες οι άδειες οδήγησης που εκδίδονται στην ΕΕ έχουν τυποποιημένη μορφή – μια πλαστική κάρτα με φωτογραφία, σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας και με βελτιωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας.
Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την παλαιά σας άδεια οδήγησης, η οποία όμως θα αντικατασταθεί αυτόματα με νέας μορφής άδεια όταν την ανανεώσετε (ή το αργότερο έως το 2033).
Οι παρακάτω κατηγορίες άδειας οδήγησης αναγνωρίζονται σε όλη την Ευρώπη: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE.
Έφηβοι: Έχετε υπόψη ότι σε ορισμένες χώρες της ΕΕ ισχύουν διαφορετικά όρια ηλικίας για ορισμένες κατηγορίες οχήματος.
Άδεια οδήγησης ΕΕ που εκδίδεται σε αντικατάσταση άδειας που είχε εκδοθεί από χώρα εκτός ΕΕ
Εάν αντικαταστήσατε άδεια οδήγησης που είχε εκδοθεί από χώρα εκτός ΕΕ με άδεια ΕΕ στη χώρα της σημερινής σας διαμονής, μπορείτε να οδηγείτε με αυτή σε όλη την ΕΕ.
Άδεια οδήγησης από χώρα εκτός ΕΕ
Αν θέλετε να οδηγείτε στην ΕΕ με άδεια οδήγησης από χώρα εκτός ΕΕ, επικοινωνήστε με τις αρχές της χώρας που θα επισκεφθείτε, ή με την πρεσβεία ή το προξενείο σας στη συγκεκριμένη χώρα.
Απώλεια ή κλοπή άδειας οδήγησης
Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της άδειας οδήγησης ενώ βρίσκεστε στο εξωτερικό, επικοινωνήστε με την τοπική αστυνομία και το προξενείο ή την πρεσβεία σας για να το δηλώσετε.
Το προξενείο σας θα επικοινωνήσει με τις εθνικές αρχές που εξέδωσαν την άδεια οδήγησής σας (για να ελέγξουν κατά πόσο δεν είναι περιορισμένης ισχύος, δεν έχει ανασταλεί, ακυρωθεί ή ανακληθεί).
Με βάση τις πληροφορίες που θα λάβει από το προξενείο, η αστυνομία μπορεί στη συνέχεια να εκδώσει προσωρινή άδεια που θα σας δίνει το δικαίωμα να οδηγείτε στη συγκεκριμένη χώρα για μικρό χρονικό διάστημα.
Μπορείτε να αντικαταστήσετε την άδεια οδήγησης μόνο στη χώρα όπου έχετε τη συνήθη κατοικία σας.
Οι προσωρινές άδειες οδήγησης και τα πιστοποιητικά που εκδίδονται για να αντικαταστήσουν προσωρινά μια απολεσθείσα ή κλαπείσα άδεια δεν αναγνωρίζονται αυτόματα σε άλλες χώρες της ΕΕ.
Ισχύς της ασφάλισης αυτοκινήτου
Η ασφάλιση αυτοκινήτου που έχετε στη χώρα σας σάς καλύπτει σε όλη την ΕΕ αν προκαλέσετε ατύχημα;
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές ρυθμίσεις που ισχύουν για την ασφαλιστική κάλυψη όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό.
Η πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας αποτελεί απόδειξη ότι διαθέτετε ασφάλιση αστικής ευθύνης. Αυτό σημαίνει ότι η αστυνομία της άλλης χώρας συνήθως δεν σας σταματά μόνο για να ελέγξει αν το αυτοκίνητό σας είναι ασφαλισμένο. Αν ταξιδεύετε με ρυμουλκούμενο, πρέπει να είναι και αυτό ασφαλισμένο. Σε μερικές χώρες της ΕΕ πρέπει να έχετε ασφαλισμένο το ρυμουλκούμενο ξεχωριστά. Ρωτήστε τον ασφαλιστή σας σχετικά με αυτό, προτού αναχωρήσετε για το ταξίδι σας.
Πρέπει πάντα να έχετε τα ασφαλιστικά έγγραφα μαζί σας. Αυτό θα σας διευκολύνει πολύ σε περίπτωση ατυχήματος ή ελέγχου από την αστυνομία.
Πηγή: europa.eu

Τι είναι η Πράσινη Κάρτα για το αυτοκίνητο και πότε τη χρειάζεστε;

Η Πράσινη Κάρτα ή το Πιστοποιητικό Διεθνούς Ασφάλισης χρειάζεται όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό και εκδίδεται μόνο στην Ελλάδα. Στην ουσία πιστοποιεί ότι έχετε ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη για το όχημά σας με το οποίο ταξιδεύετε εκτός Ελλάδος.
Οι πράσινες κάρτες εκδίδονται από τις 46 χώρες που συμμετέχουν στο σύστημα Πρασίνων Καρτών και χορηγούνται στις ασφαλιστικές εταιρείες που είναι μέλη τους για της δώσουν στους πελάτες που πηγαίνουν στο εξωτερικό. Η Πράσινη Κάρτα απαγορεύεται να εκδοθεί για οχήματα με ξένη πινακίδα κυκλοφορίας.
Τι πρέπει να προσέξετε: εάν πάτε στο εξωτερικό με το όχημά σας ζητήστε από την ασφαλιστική σας να σας δώσει πράσινη κάρτα όλα τα στοιχεία στην Πράσινη Κάρτα (αριθμός κυκλοφορίας, τύπος και μάρκα, όνομα ιδιοκτήτη) είναι σωστά. το αναγνωριστικό GR, ο κωδικός της ασφαλιστικής σας εταιρίας και ο αριθμός της Πράσινης Κάρτας είναι ευανάγνωστα. – αναγράφεται το όνομα της ασφαλιστικής σας εταιρίας με την υπογραφή της.
Περισσότερες πληροφορίες: Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης, Τηλέφωνα : 210-3223324 – 210-3236562 – 210-3238402 Fax : 210-3238370 E-Mail : claims@mib-hellas.gr Web : http://www.mib-hellas.gr
Πηγή: insurancedaily.gr

50% ακριβότερα τα ασφάλιστρα στα ηλεκτρικά οχήματα

Οι οδηγοί που θα επιλέξουν να αγοράσουν ηλεκτρικά οχήματα μέσα στα επόμενα χρόνια θα κληθούν να πληρώσουν και ακριβότερα ασφάλιστρα. Σύμφωνα με την Telegraph ήδη στη Βρετανία η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι το 2040 θα απαγορευτεί η πώληση βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων, αλλά προς το παρόν οι πρώτοι που θα αγοράσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα βάλουν κατά 50% περισσότερο το χέρι στην τσέπη πληρώνοντας κατά μέσο όρο £ 1,070 για να τα ασφαλίσουν.
Τα έξοδα ασφάλισης είναι κατά 45% υψηλότερα από το μέσο ασφάλιστρο σε ένα παραδοσιακό αυτοκίνητο του οποίου τα ασφάλιστρα ανέρχονται σε £ 740, σύμφωνα με το comparethemarket.com, το site σύγκρισης τιμών.
Στα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης το Nissan Leaf είναι το δημοφιλέστερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο και ακολουθεί το Renault Zoe που κοστίζει £ 56,000 και το Tesla Model S. Και η BMW έχει επίσης ανακοινώσει ότι θα κατασκευάσει την ηλεκτρική έκδοση Mini, που θα κατασκευαστεί στη Βρετανία.
“Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορεί να είναι ακριβά, καθώς η παραγωγή τους δεν έχει ακόμη φθάσει σε όγκο που θα επιτρέψει οικονομίες κλίμακας στο κόστος κατασκευής και τη διανομή τους”, δήλωσε ο Simon McCulloch. “Παρόλο που παρέχονται πολλά κίνητρα για την προώθηση της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων του αυξημένου αριθμού σταθμών φόρτισης αλλά και φορολογικών ελαφρύνσεων για ιδιοκτήτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων, τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι οι πιθανοί ιδιοκτήτες πρέπει να εξετάσουν και άλλους παράγοντες, ιδιαίτερα για τα ηλεκτρικά μοντέλα , όπως το κόστος ασφάλισης”.
Οι ειδικοί έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι το σχέδιο της κυβέρνησης για απαγόρευση των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων θα απαιτούσε την κατασκευή επιπλέον σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την αντιμετώπιση της ζήτησης προσφοράς. Ανακοινώνοντας την απαγόρευση, οι υπουργοί αποκάλυψαν 81 μεγάλους δρόμους σε 17 πόλεις και πόλεις όπου απαιτείται επείγουσα δράση επειδή παραβιάζουν τα πρότυπα εκπομπών της ΕΕ, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των ανθρώπων. Επί του παρόντος, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντιπροσωπεύουν μόλις 4% των πωλήσεων όλων των νέων οχημάτων.
Πηγή: insurancedaily.gr

41 εκατ. στις προσωρινές διανομές για τους ζημιωθέντες Ασπίς και Commercial

Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής των εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και COMMERCIAL VALUE AAΕ, σε συνέχεια των ανακοινώσεων σχετικά με τις προσωρινές διανομές ποσών στους δικαιούχους απαιτήσεων που έχουν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής και στους δικαιούχους που εντάσσονται σε αυτήν με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ενημερώνει σχετικά με το διάστημα Οκτωβρίου 2016 – Ιουνίου 2017, τα εξής:
ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής, από τις 17 Οκτωβρίου 2016 που ξεκίνησε η διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων και των απαιτήσεών τους έως και την 30 Ιουνίου 2017, ολοκλήρωσε τη διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων και των απαιτήσεών τους για 19,655 συμβόλαια εκ των οποίων 9,461 αφορούν στην ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και 10,194 στην COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ.
Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής, βάσει σχετικών Αποφάσεων της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, προχώρησε στην αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων των υπό εκκαθάριση εταιρειών και κατέβαλε τα ποσά των προσωρινών διανομών στους λογαριασμούς των τραπεζικών ιδρυμάτων που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής και είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασμών αυτών.
Συγκεκριμένα τα ποσά των προσωρινών διανομών που καταβλήθηκαν έως και την 30 Ιουνίου 2017 ανήλθαν σε περίπου 41.000.000 ευρώ. Περαιτέρω και βάσει της διαδικασίας προσωρινών διανομών ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων και των απαιτήσεών τους για 2,270 επιπλέον συμβόλαια συνολικά και συγκεκριμένα 1,267 για την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ (πατήστε εδώ για να δείτε τα συμβόλαια) και 1,003 για την COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ (πατήστε εδώ για να δείτε τα συμβόλαια).
Με βάση τη διαδικασία αυτή δόθηκαν την 31 Ιουλίου 2017 εντολές πληρωμής στις πληρώτριες τράπεζες για την καταβολή του ποσού των προσωρινών διανομών των δικαιούχων. Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία προσωρινής διανομής είναι σε εξέλιξη και θα είναι έως ότου καταβληθεί, στο σύνολο των πιστοποιημένων δικαιούχων, το ποσό των προσωρινών διανομών, για το οποίο έχει διατηρηθεί απόθεμα.
Οι καταβολές των ποσών στους δικαιούχους θα πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ακολουθώντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης – επαλήθευσης.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα των υπό εκκαθάριση εταιρειών http://www.aspispronia.gr/
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2114111215, 2114111657, 2114111656, 2114110942, 2107210327, 2107210689, 2114111856, 8005000018 (χωρίς χρέωση από σταθερό)
Πηγή: insurancedaily.gr