Η Υπουργική Απόφαση για την τακτοποίηση αυθαίρετων με το νέο νόμο 4495-2017

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 3976/14.11.2017) η Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με τις διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών, κατάθεσης ειδικού προστίμου, προϋποθέσεις και έλεγχος μειώσεων ειδικού προστίμου λόγω εργασιών προσαρμογής, στατικής ενίσχυσης και ενεργειακής αναβάθμισης, για την υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών στον ν. 4495/2017.
Όπως αναφέρεται στην απόφαση, από την έναρξη ισχύος της, η συνολική διαδικασία υπαγωγής αυθαιρέτων στο ν. 4495/2017 (ένταξη, περαίωση) διεκπεραιώνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω πληροφοριακού συστήματος.
Περισσότερα στο lawspot.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.